بررسی عرضه‌های اولیه و اطلاعیه عرضه‌های آتی

بررسی عرضه های اولیه + اطلاعیه عرضه اولیه

در مقاله “راهنمای کامل شرکت در عرضه اولیه” به سوال‌هایی نظیر :
عرضه اولیه چیست؟!
چگونه می‌توان در عرضه اولیه شرکت کرد؟!
عرضه‌های اولیه چقدر سود می‌دهند؟!
چند سهام در یک عرضه اولیه به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد؟!
منظور از بازار اولیه و بازار ثانویه چیست ؟!
تعداد کل سهام شرکت چگونه تعیین می‌شود؟!
چند درصد از سهام یک شرکت در عرضه اولیه به سهامداران اختصاص می‌یابد؟!
و سوال‌هایی از این دست پاسخ دادیم …
در این مطلب قصد داریم علاوه بر معرفی و تاریخ عرضه اولیه آتی ، به بررسی عرضه‌های اولیه گذشته و میزان بازدهی آن‌ها بپردازیم. پس حتما این مقاله را دنبال کنید !  😉 😉


۵۳- شرکت توزیع داروپخش (نماد دتوزیع)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۷/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۶۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۶۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۳۸۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۵۰۰ ریال تا ۲۳,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۴۶۵,۶۶۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه دتوزیع

شرکت توزیع داروپخش

شرکت توزیع داروپخش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۵۲- شرکت فولاد سپید فراب کویر (نماد کویر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۷/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲/۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۲۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۰۰۰ ریال تا ۶,۲۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۷۶۷,۴۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کویر

شرکت فولاد سپید فراب کویر

شرکت فولاد سپید فراب کویر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۵۱- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (نماد بجهرم)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۷/۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲۴/۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱/۲ میلیارد سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۴۰۲/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۰۰ ریال تا ۱,۹۹۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۷۹۷,۶۸۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بجهرم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۵۰- شرکت جنرال مکانیک (نماد رنیک)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۶/۱۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۹۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۷,۸۵۰ ریال تا ۷,۹۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۸۰,۷۶۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه رنیک

شرکت جنرال مکانیک

شرکت جنرال مکانیک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۹- شرکت غلطک‌سازان سپاهان (نماد فسازان)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۸/۵/۲۸ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۷۵ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۳۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۰۰۰ ریال تا ۸,۴۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۶۸۷,۷۹۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه فسازان

شرکت غلطک‌سازان سپاهان

شرکت غلطک‌سازان سپاهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۸- شرکت پخش هجرت (نماد هجرت)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۸/۵/۱۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۷/۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱,۲۴۸/۷۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۲۵ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۷,۷۰۰ ریال تا ۱۸,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۸۱,۳۹۸ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه هجرت

شرکت پخش هجرت

شرکت پخش هجرت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۷- شرکت پتروشیمی نوری (نماد نوری)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۸/۴/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۹,۳۷۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۹,۵۰۰ ریال تا ۳۱,۲۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه نوری

شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۶- شرکت دارویی رهآورد تأمین (نماد درهآور)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۲۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۳۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۴۴,۲۱۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه درهآور

شرکت دارویی رهآورد تأمین

شرکت دارویی رهآورد تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : –
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : –
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : –
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۵- شرکت سیمرغ (نماد سیمرغ)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۴/۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱,۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۶۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۰۰۰ ریال تا ۵,۱۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۴۹,۴۶۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه سیمرغ

سیمرغ

شرکت سیمرغ

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴۳۳,۷۳۶
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۰۳
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۵۲,۳۱۶
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۴- شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۸/۳/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴,۵۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۱,۰۰۰ ریال تا ۲۲,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۱,۳۰۲,۲۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه جم پیلن

پلی پروپیلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۴۴۰,۰۰۰
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۴۶
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۰۸۱,۵۶۲
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۳- شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (نماد دکپسول)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۸/۳/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۵,۶۰۰ ریال تا ۵,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۱۴۵,۱۷۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه دکپسول

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۷۸,۲۱۸
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۷
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۱۲,۶۶۹
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۲- شرکت کشت و صنعت شریف آباد (نماد زشریف)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۲/۳۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۵۲۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۱۸/۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۱۰۰ ریال تا ۴,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۵۴,۷۶۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زشریف

شرکت کشت و صنعت شریف آباد

شرکت کشت و صنعت شریف آباد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۷۶,۲۲۲
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۸۶,۴۵۰
قیمت فروش : –
مبلغ حاصل از فروش : –
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : –
سود خالص دریافتی : –
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۱- شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (نماد تاصیکو)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۲/۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲ میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۴۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۰۵۰ ریال تا ۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۵,۴۷۱,۴۵۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تاصیکو

 شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۴۲۷,۵۲۶
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴,۸۹۶
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۸۲۱,۱۷۸
قیمت فروش : ۲,۶۰۶
مبلغ حاصل از فروش : ۱۲,۶۳۴,۵۷۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۶/۷۶%
سود خالص دریافتی : ۱,۸۱۳,۳۹۸
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۴۰- شرکت تولید گوشت مرغ ماهان (نماد زماهان)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۷ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۶۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۸۰۰ ریال تا ۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۶۰۷,۲۶۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زماهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۳۳,۴۸۶
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۰
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۸۲,۱۷۹
قیمت فروش : ۹٫۸۸۰ ریال
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۱۷۴,۰۴۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴۳/۴۹%
سود خالص دریافتی : ۶۹۱,۸۶۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : –


۳۹- شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (نماد بزاگرس)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۷/۱۲/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۰۰ ریال تا ۱,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۵۰۶,۸۰۲ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه بزاگرس

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۳۵,۳۴۱
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۴۵۰
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۷۸,۰۶۵
قیمت فروش : ۱,۹۰۰
مبلغ حاصل از فروش : ۸۴۶,۶۶۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۴,۸۶%
سود خالص دریافتی : ۱۶۸,۵۹۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲۴/۱۳%


۳۸- شرکت بیمه معلم (نماد ومعلم)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱,۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۰۲,۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۶۰۰ ریال تا ۲,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۳۴,۱۹۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ومعلم

َشرکت بیمه معلم

شرکت بیمه معلم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۲۸,۳۹۵
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۲۱,۱۰۷
قیمت فروش : ۳,۱۲۴
مبلغ حاصل از فروش : ۷۰۸,۴۲۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۰۶%
سود خالص دریافتی : ۹۰,۱۷۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۶/۰۳%


۳۷- شرکت تأمین سرمایه نوین (نماد تنوین)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۷۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۴۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۱۰۰ ریال تا ۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶,۶۳۰,۶۲۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تنوین

شرکت تأمین سرمایه نوین

شرکت تأمین سرمایه نوین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۶۰,۸۰۳
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱,۹۹۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۴۱۸,۲۰۶
قیمت فروش : ۲,۵۴۶
مبلغ حاصل از فروش : ۵,۰۶۰,۱۹۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۵۳%
سود خالص دریافتی : ۶۴۱,۹۸۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۲/۴۷%


۳۶- شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (نماد افق)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۴۷/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۶,۰۰۰ ریال تا ۱۶,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۴۰۵,۷۳۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه افق

عرضه اولیه افق

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۸۶,۸۱۷
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۲
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۲۴۷,۷۸۲
قیمت فروش : ۲۲,۳۷۴
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۹۳۶,۳۸۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۰/۶۳%
سود خالص دریافتی : ۶۸۸,۶۰۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۴/۳۹%


۳۵- شرکت کشت و دامداری فکا (نماد زفکا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۰ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۹۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۲۰۰ ریال تا ۸,۳۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۰۰۲,۶۰۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زفکا

عرضه اولیه زفکا

شرکت کشت و دامداری فکا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۴۷,۰۶۴
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۴
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۵۰,۷۵۷
قیمت فروش : ۹,۶۰۷
مبلغ حاصل از فروش : ۲۱۱,۲۵۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۴/۵۶%
سود خالص دریافتی : ۲۱۱,۲۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۳/۹۴%


۳۴- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (نماد لوتوس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۵ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۵۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱,۰۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۵۰ ریال تا ۲,۰۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۱۹,۰۲۴ ریال

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه لوتوس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۶۰,۰۸۱
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۴۳۹
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲,۹۶۳,۶۳۸
قیمت فروش : ۲,۴۹۷
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۵۷۲,۵۲۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰/۵۵%
سود خالص دریافتی : ۶۰۸,۸۸۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۲/۰۲%


۳۳- شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (نماد زدشت)

تاریخ عرضه اولیه : یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶۹۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۳/۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۲۰۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۸۵۰ ریال تا ۱,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۵۰,۶۲۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زدشت

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۰۶,۹۹۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۳۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۶۴,۰۵۱ ریال
قیمت فروش : ۳,۱۳۸
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۵۷,۶۶۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۹/۲۷%
سود خالص دریافتی : ۳۹۳,۶۱۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۳/۲۷%


۳۲- شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (نماد زکشت)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۹/۲۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۲۶۵۷۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زکشت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۵۲,۲۰۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۲۵۳,۱۴۴ ریال
قیمت فروش : ۶,۴۹۰
مبلغ حاصل از فروش : ۵۱۶,۲۱۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۰۳/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۲۶۳,۰۷۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۰/۸۷%


۳۱- شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران (نماد مادیرا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۹/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۲ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۳۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۳۲۰ ریال تا ۳,۶۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۷,۳۳۳,۱۴۲ ریال

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه مادیرا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۳۰۲,۲۹۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۹۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۴۶۲,۹۶۲ ریال
قیمت فروش : ۶,۲۳۵
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۴۷۳,۴۶۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۶۹/۰۷%
سود خالص دریافتی : ۱,۰۱۰,۴۹۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۰/۵۶%


۳۰- شرکت سنگ آهن گهر زمین  (نماد کگهر)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۸/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۲/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۶۱۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴,۱۸۲ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۵۰۰ ریال تا ۶,۸۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۰,۹۸۵,۲۳۲ ریال

شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کگهر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۳۱۰,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲,۰۸۲
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۴,۲۲۱,۸۷۶ ریال
قیمت فروش : ۸,۶۷۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱۷,۹۶۱,۶۳۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۶/۳%
سود خالص دریافتی : ۳,۷۳۹,۷۶۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۱/۴%


۲۹-  شرکت پتروشیمی قائد بصیر (نماد شبصیر)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۸/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۳۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۳ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۸۰/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۶۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۸,۰۰۰ ریال تا ۸,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۵,۵۵۰,۰۸۴ ریال

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شبصیر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۶۳,۷۳۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۶ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۰۷۵,۸۶۲
قیمت فروش : ۱۲,۰۱۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۵۰۴,۵۵۹
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۸۵%
سود خالص دریافتی : ۴۲۸,۶۹۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۴۹/۳۶%


۲۸-  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (نماد زپارس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۲۵/۳۴ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۲/۵۳۴ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۱۰۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۲۰۰ ریال تا ۳,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۹۶۴,۴۵۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زپارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۱۲,۱۲۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۹۸,۳۰۱
قیمت فروش : ۹,۲۲۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۴۲۱,۹۶۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۸۵/۳۹%
سود خالص دریافتی : ۹۲۳,۷۱۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۰۳/۴۹%


۲۷-  شرکت داروسازی آوه سینا (نماد داوه)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۷/۲۳ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۵/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۳۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۳۲۰,۴۸۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه داوه

شرکت داروسازی آوه سینا

شرکت داروسازی آوه سینا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۲۱۰,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۷۶,۸۰۷
قیمت فروش : ۴,۶۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۸۰۴,۴۴۸
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۴۷%
سود خالص دریافتی : ۲۲۷,۶۴۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۹/۹۴%


۲۶-  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (نماد تاپکیش)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۷/۶/۳۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۶۰۰ ریال تا ۱,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۶۶,۱۷۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تاپکیش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۷۰,۴۷۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۳۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۰۱,۳۱۴
قیمت فروش : ۵,۷۱۸
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۳۳۶,۰۰۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۳۲/۹۱%
سود خالص دریافتی : ۹۳۴,۶۹۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴۱/۰۹%


۲۵-  شرکت عطرین نخ قم (نماد نطرین)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۶/۲۰ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۷۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۶۸۰ ریال تا ۴,۹۱۴ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۴۸۰,۸۹۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه نظرین

شرکت عطرین نخ قم

شرکت عطرین نخ قم

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۳۸,۲۳۲ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۳۸,۰۵۸
قیمت فروش : ۹,۲۳۲
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۰۰,۵۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۸۵/۹۵%
سود خالص دریافتی : ۴۶۲,۴۴۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۷۸/۲۴%


۲۴-  شرکت کشت و دام قیام اصفهان (نماد زقیام)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۷/۴/۲۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۸۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۳۰۰ ریال تا ۲,۳۶۹ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۶۶,۱۷۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زقیام

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۱۷,۱۶۴ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۱۳,۹۲۷
قیمت فروش : ۲,۹۷۱
مبلغ حاصل از فروش : ۸۸۲,۶۱۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۳/۶۳%
سود خالص دریافتی : ۱۶۸,۶۸۳
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۰/۷۷%


۲۳-  شرکت پتروشیمی پارس (نماد پارس)

تاریخ عرضه اولیه :چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۶ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷,۲۰۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲۲,۸۰۰ ریال تا ۲۴,۰۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۹۶,۴۴۵,۴۴۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه پارس

 شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۸۲,۰۹۴ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱,۸۹۸ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۵,۷۶۳,۳۶۱
قیمت فروش : ۳۰,۵۳۱
مبلغ حاصل از فروش : ۵۷,۳۸۲,۸۴۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۴%
سود خالص دریافتی : ۱۱,۶۲۴,۰۴۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۲/۲۶%


۲۲-  شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (نماد زبینا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۷/۴/۱۹ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۶۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۸۰ ریال تا ۱,۵۲۴ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۲۲۴,۷۳۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زبینا

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه :  ۱۱۷,۹۴۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۴۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۲۲,۰۴۳
قیمت فروش : ۱,۹۴۴
مبلغ حاصل از فروش : ۶۵۶,۴۴۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۷۴%
سود خالص دریافتی : ۱۳۴,۳۹۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۷/۵۵%


۲۱-  شرکت پتروشیمی غدیر (نماد شغدیر)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ در بازار فرابورس ایران، بازار اول
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۲۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۶۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۶۵۰ ریال تا ۱,۷۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۴۴۰,۰۶۷ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شغدیر

شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۴۷,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۸۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۱۴,۷۴۶
قیمت فروش : ۱,۹۹۶
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۷۵۳,۱۹۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۵/۷۴%
سود خالص دریافتی : ۲۳۸,۴۴۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۸۰/۴۱%


۲۰-  شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (نماد سپ)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۷/۳/۱۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱/۸ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۸۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۷۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۲۰۰ ریال تا ۶,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۲,۶۵۰,۸۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه سپ

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۰۹,۷۱۶ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۷۸۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۱,۶۶۹,۳۹۶
قیمت فروش : ۷,۸۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱۳,۸۹۱,۱۷۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۹/۰۴%
سود خالص دریافتی : ۲,۲۲۱,۷۸۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۹/۲۲%


۱۹-  شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (نماد تبرک)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۲/۲۳ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۲۳ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۳۱۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۳۳۵ ریال تا ۱,۳۹۵ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۰۸۲,۹۳۳ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه تبرک

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۸۶,۹۳۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۲۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۰۸۲,۹۳۳
قیمت فروش : ۱,۳۴۰
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۹۱۹,۲۵۷
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵/۳۱-%
سود خالص دریافتی : ۱۶۳,۶۷۶-
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱/۵۷-%


۱۸-  شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (نماد شفا)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱/۱۸ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۱۸ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۸۹/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۴,۰۰۰ ریال تا ۴,۱۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶,۲۵۳,۸۸۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شفا

شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو

شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۴۵,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۸۳۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۴۷۲,۹۹۰
قیمت فروش : ۴,۳۵۷
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۵۹۳,۹۹۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۴۸%
سود خالص دریافتی : ۱۲۱,۰۰۴
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۰/۲۴-%


۱۷-  شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (نماد شوینده)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۷۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۵۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۶۰۰ ریال تا ۲,۷۳۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۱۱۴,۰۰۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه شوینده

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۹,۴۹۶ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۲۹ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۷۲۵,۱۳۸
قیمت فروش : ۳,۸۲۰
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۳۷۹,۳۵۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۷/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۶۵۴,۲۱۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۶/۲۴%


۱۶-  شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (نماد زشگزا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۶ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۶ میلیون سهم معادل ۲۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۵۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۳۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۴۰۰ ریال تا ۳,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۵۷,۰۶۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه زشگزا

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۰۴,۶۴۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۳۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۵۷,۰۶۶
قیمت فروش : ۴,۳۶۱
مبلغ حاصل از فروش : ۵۶۱,۴۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۲/۸۳%
سود خالص دریافتی : ۱۰۴,۳۳۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۵/۷۸%


۱۵-  شرکت تأمین سرمایه امید (نماد امید)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴/۹ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۹۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۷۸۴ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱۰,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۵۰۰ ریال تا ۱,۶۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۶,۰۷۴,۲۴۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه امید

شرکت تأمین سرمایه امید

شرکت تأمین سرمایه امید

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۶,۸۳۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۱۰۷ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۹۹۴,۲۶۶
قیمت فروش : ۱,۸۹۰
مبلغ حاصل از فروش : ۵,۸۱۴,۹۷۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۶/۴۳%
سود خالص دریافتی : ۸۲۰,۷۰۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۷/۰۱%


۱۴-  شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (نماد کاوه)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۷/۲۶ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۷ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۱۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۷,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۷۴۰ ریال تا ۱,۷۶۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۲,۳۷۷,۱۶۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه کاوه

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۵۱,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۳۴۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴,۱۴۴,۵۸۲
قیمت فروش : ۲,۰۳۵
مبلغ حاصل از فروش : ۴,۷۲۳,۵۳۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۱۳/۹۷%
سود خالص دریافتی : ۵۷۸,۹۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۲/۷۲%


۱۳-  شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (نماد غپآذر)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۶/۷/۲۴ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۷/۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۰۵۰ ریال تا ۳,۳۵۵ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶۷۴,۰۴۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غپآذر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۲۹,۴۶۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۵ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۵۲۲,۳۸۶
قیمت فروش : ۴,۰۸۵
مبلغ حاصل از فروش : ۶۲۷,۰۰۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰/۰۳%
سود خالص دریافتی : ۱۰۴,۶۱۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۳۰/۸۹%


۱۲-  شرکت آسیا سیر ارس (نماد حآسا)

تاریخ عرضه اولیه : دوشنبه ۹۶/۷/۲۷ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۸۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۹۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۸۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۱۵۰ ریال تا ۱,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۰۲۴,۶۳۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه حآسا

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۲۶,۵۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۶۳۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۷۶۱,۸۴۳
قیمت فروش : ۱,۵۳۰
مبلغ حاصل از فروش : ۹۵۷,۵۳۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۵/۶۹%
سود خالص دریافتی : ۱۹۵,۶۸۹
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۰/۸%


۱۱-  شرکت لیزینگ ایران و شرق (نماد ولشرق)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۶/۷/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۴۷/۱ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۴۳۳ ریال تا ۱,۵۷۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۶۳۰,۸۵۱ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ولشرق

شرکت لیزینگ ایران و شرق

شرکت لیزینگ ایران و شرق

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۱۹,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۵۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳۹۵,۸۵۹
قیمت فروش : ۲,۲۲۸
مبلغ حاصل از فروش : ۵۵۳,۷۷۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۹/۸۹%
سود خالص دریافتی : ۱۵۷,۹۱۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۸/۱۲%


۱۰-  شرکت تولید و صادرات ریشمک (نماد ریشمک)

تاریخ عرضه اولیه : شنبه ۹۶/۷/۱ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۱۱۵ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۱۱/۵ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۷۷/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۶,۶۰۷ ریال تا ۶,۷۴۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۳۵۴,۱۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه ریشمک

شرکت تولید و صادرات ریشمک

شرکت تولید و صادرات ریشمک

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۱۴,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۰۱ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۶۸۳,۸۳۱
قیمت فروش : ۱۰,۶۰۲
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۰۶۰,۳۶۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۵/۰۶%
سود خالص دریافتی : ۳۷۶,۵۳۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۱/۷۵%


۹-  شرکت داده گستر عصر نوین (نماد های‌وب)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۰۰ میلیون سهم (۴۰ میلیون برای کارکنان) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۴۰ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۵۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۷۱۵ ریال تا ۲,۸۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱۴,۳۱۶,۱۲۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه های‌وب

شرکت داده گستر عصر نوین

شرکت داده گستر عصر نوین

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۱۰۴,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۳۶۶۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۰,۴۸۵,۱۲۶
قیمت فروش : ۴,۵۹۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱۶,۶۷۷,۳۳۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۵۹/۰۷%
سود خالص دریافتی : ۶,۱۹۳,۲۵۰
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۶۷/۱۶%


۸-  شرکت تولیدی چدن سازان (نماد چدن)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۶/۲۱ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۸۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۸۰ میلیون سهم (۲۴ میلیون سهم برای کارکنان) معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۵۶ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۷۷۳ ریال تا ۱,۹۵۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۹۱۸,۰۹۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه چدن

شرکت تولیدی چدن سازان

شرکت تولیدی چدن سازان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۱۰۱,۳۰۸ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۵۳ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۰۸۳,۳۵۴
قیمت فروش : ۲,۶۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۴۵۱,۱۶۲
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۳/۹۵%
سود خالص دریافتی : ۳۶۷,۸۰۸
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۶/۸۶%


۷-  شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان (نماد گکوثر)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۶/۶/۱۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۱۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۶/۵ میلیون سهم معادل ۱۵درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۲۰۱/۳ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۱,۱۰۰ ریال تا ۱۲,۲۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳,۶۷۶,۶۱۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه گکوثر

شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵۸,۱۱۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۹۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۳,۶۰۳,۰۸۴
قیمت فروش : ۱۲,۸۵۰
مبلغ حاصل از فروش : ۳,۷۴۱,۰۶۵
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۸۳%
سود خالص دریافتی : ۱۳۷,۹۸۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۵/۳۶%


۶-  شرکت مبین وان کیش (نماد اوان)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۵/۱۸ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۰۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۳۴/۷ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۴۵۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۳,۴۰۰ ریال تا ۳,۴۷۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۱,۵۶۸,۵۸۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه اوان

شرکت مبین وان کیش

شرکت مبین وان کیش

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۸۲,۱۴۹ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۲۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۲۵,۲۶۲
قیمت فروش : ۱۰,۶۳۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۲۸۵,۳۰۳
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۰۲/۲۴%
سود خالص دریافتی : ۸۶۰,۰۴۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۴۲/۴۶%


۵-  شرکت به پرداخت ملت (نماد پرداخت)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۴/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۹۵۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۴۷/۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۳۱/۲۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱۶,۶۷۰ ریال تا ۱۷,۵۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۳۵,۱۶۲,۴۰۰ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه پرداخت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۶۷,۸۶۳ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷۳۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱۲,۸۳۴,۲۷۶
قیمت فروش : ۲۲,۵۵۷
مبلغ حاصل از فروش : ۱۶,۳۰۶,۰۶۱
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۲۷/۰۵%
سود خالص دریافتی : ۳,۴۷۱,۷۸۵
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۱۹/۶۸%


۴-  شرکت گروه دارویی برکت (نماد برکت)

تاریخ عرضه اولیه : یک‌شنبه ۹۵/۱۱/۱۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۳/۴ میلیارد سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۳۴۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۸۲۲/۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲۰,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۲۰۰ ریال تا ۲,۴۲۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴۸,۶۲۴,۵۷۶ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه برکت

شرکت گروه دارویی برکت

شرکت گروه دارویی برکت

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۲۹,۵۱۵ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۲۰,۰۰۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۴۸,۶۲۴,۵۷۶
قیمت فروش : ۲,۳۷۰
مبلغ حاصل از فروش : ۴۶,۹۳۷,۸۵۰
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳/۴۷-%
سود خالص دریافتی : ۱,۶۸۶,۷۲۶
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۰/۶۶-%


۳-  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (نماد غگلپا)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۱/۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۱۲۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۱۱۸/۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۳۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۹,۰۰۰ ریال تا ۹,۹۰۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۹۸۳,۴۸۴ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غگلپا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۷۸,۰۶۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۱۵۴ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۵۳۱,۵۲۲
قیمت فروش : ۱۳,۹۲۶
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۱۲۳,۶۹۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۸/۶۷%
سود خالص دریافتی : ۵۹۲,۱۷۲
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۲۴/۵۸%


۲-  شرکت ریل سیر کوثر (نماد حسیر)

تاریخ عرضه اولیه : سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۲ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: حدود ۴۷۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : حدود ۴۷ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : حدود ۹۸/۵ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۱,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۱,۹۰۰ ریال تا ۲,۰۹۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۲,۰۹۹,۴۸۹ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه حسیر

شرکت ریل سیر کوثر

شرکت ریل سیر کوثر

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : ۵۹,۷۸۱ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۷۹۲ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۶۶۲,۷۹۵
قیمت فروش : ۲,۷۹۷
مبلغ حاصل از فروش : ۲,۱۹۳,۶۲۶
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۳۱/۹۲%
سود خالص دریافتی : ۵۳۰,۸۳۱
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۵۱/۱۶%


۱-  شرکت پاکدیس (نماد غدیس)

تاریخ عرضه اولیه : چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۵ در بازار فرابورس ایران، بازار دوم
تعداد کل سهام شرکت: ۲۸۰ میلیون سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۲۸ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت
ارزش سهام عرضه شده (سقف قیمت) : ۶۴/۶۸ میلیارد ریال
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی : ۲,۰۰۰ سهم       قیمت مجاز سفارش‌گذاری : ۲,۲۰۰ ریال تا ۲,۳۱۰ ریال
حداکثر مبلغ مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه : ۴,۶۴۰,۹۷۵ ریال

دانلود اطلاعیه عرضه اولیه غدیس

شرکت پاکدیس

شرکت پاکدیس

تعداد کدهای شرکت‌کننده در عرضه اولیه : حدود ۵۵,۰۰۰ کد
تعداد سهام تخصیص یافته به هر کد سهامداری : ۵۷۰ سهم
مبلغ ریالی تخصیص یافته به هر کد : ۱,۳۲۲,۶۷۸
قیمت فروش : ۳,۴۰۹
مبلغ حاصل از فروش : ۱,۹۲۴,۱۸۴
بازدهی سهام پس از عرضه اولیه : ۴۵/۴۸%
سود خالص دریافتی : ۶۰۱,۵۰۷
بازدهی سهام از زمان عرضه تا یک ماه پس از متعادل شدن قیمت : ۹۱/۷۷%


۱۹ دیدگاه. ترک جدید

 • باسلام خدمت استاد ادیب نیا ؛فایل هاتون بسیار مفید و باارزش هستند ممنون

  پاسخ
 • غلامحسین دباغ فردوس
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴

  سلام جناب آقای ادیب نبا ممنون از راهنمایی و ارسال مطالب خوب و موثر . انشاا… موفق باشید.

  پاسخ
 • محمد رضا بریری
  ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰

  با تشکر از زحمات ووارئه اطلاعات ذیقیمت سوال بنده این می باشد که آیا شما مجوز فعالیت کارگزاری را دارا می باشید ؟چنانچه پاسخ مثبت است وضیعت را اعلام فرمایید که تا از طریق شما مبادرت به خرید نماییم .

  پاسخ
 • سپاس از بابت اطلاع رسانی خوبتان
  موفق باشید

  پاسخ
 • درخواست اولیه “دکپسول” با کمال تعجب ما رو در جایگاه ۱ قرار داد که, خب, خیلی عالی بود! اما, بمرور زمان جایگاه ما همینطور تنزل کرد تا رسیدیم به جایگاه هفتم, هشتم. اما, باز یهویی برگشتیم به جایگاه ۱, ۲, و البته بعدش باز دوباره نزول! خلاصه, الان هم که بیش از ۲ ساعت از شروع بکار بازار میگذره خیلی قشنگ و آسوده در مکان ششم قرار گرفتیم– چرا, معلوم نیست!

  پاسخ
  • ابوالفضل عرفانیان
   ۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲

   سلام دوست من
   در روز اولی که سهم عرضه میشه و سفارش‌گیری در یک بازه زمانی مثلا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صورت می‌گیره، فرقی نمی‌کنه شما چه ساعتی سفارش خودتون رو وارد کنید ..
   پس طبیعتا نوبت شما هم مهم نیست … تعداد سهام عرضه شده به صورت مساوی (بین همه کسانی که تو این بازه زمانی سفارششون رو ارسال کرد باشند) تقسیم میشه …

   پاسخ

 • ​با سلام و درود, ما بسختی تنها ۱۳۰ تا سهام “زشریف” از طریق بورس صاحب شدیم!

  پاسخ
 • خیلی ممنون از این بسته کامل عرضه اولیه ها و من همیشه درعرضه اولیه شرکت میکنم ولی متاسفانه از فردایش راس ۸:۳۰:۰۰ هم سفارش میدهم و هیچوقت نتوانستم در روزهای بعدی سهم اضافه کنم – کاش راهی برای گذشتن از صف خرید عجیب چندروز بعدی وجود داشت؟!!!

  پاسخ
  • امیرحسین ادیب نیا
   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۲۲

   راه خاصی وجود نداره
   شما رأس ساعت ۸:۳۰ باید سفارشتون رو ارسال کنید
   و البته طبیعی هم هست که به خیلی‌ها نرسه
   فرض کنید هزار نفر سفارش ارسال کنند و مثلا فقط به صد نفر برسه و قاعدتا در این حالت به ده درصد افراد سهم میرسه و به نود درصد افراد نمیرسه و همیشه تعداد افرادی که میگن ما بدشانسیم خیلی بیشتر هست چون یک محاسبه احتمال ساده هست
   تازه این اعدادی که گفتم خوشبینانه بود چون به مراتب درخواست‌ها بیشتر از این اعداد هست و در روزهای اول هم خیلی خیلی کمتر سهم معامله میشه

   ولی در کل اگر روی سهم تحلیل کنید و اون رو ارزنده بدونید معمولا بعد از چند روز که سهم متعادل شد میتونید سهم رو راحت خرید کنید
   پیشنهاد میکنم این ویدئو رو هم ببینید
   http://www.adibniya.com/initial-public-offering-video/

   پاسخ
 • بسیار سپاسگزارم از اطلاعات مفیدی که در اختیارمان میگذارید و براتون آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

  پاسخ
 • ممنون از مطالب مفیدتون
  بسیار جامع و کامل

  پاسخ
 • سلام همیشه عرضه اولیه خریدم و سود خوبی کردم فقط از عرضه اولیه شفا و برکت ضرر کردم نه شفا داد نه برکت داشت

  پاسخ
 • سلام وعرض ادب واحترام خدمت استاد ادیب نیا
  بابت اعلام عرضه های اولیه و ویدئو های پرمحتوا، سپاس فراوان

  پاسخ
 • سلام
  از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون قرار میدید ممنونم. هم کاربردیه هم آموزنده…

  پاسخ
  • امیرحسین ادیب نیا
   ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۴

   سلام
   ممنون از همراهیتون

   پاسخ
   • محمد علی کریمیان
    ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۱۵

    ممنون از جمع آوری اطلاعات سهام عرضه اولیه! مشکل عرضه های اولیه خروج همزمان سهامداران مخصوصا در سهام بزرگ هست که سهام را تا صف فروش هم پیش می برد و از سود سهامداران می کاهد. اگر سهامداران با دید سه ماهه سهام را بخرند و تدریجی خارج شوند سود بیشتری به همه خواهد رسید.

    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست